Werkwijze

Home    //    Werkwijze

Resultaatgericht Samenwerken


Bij schilder-, bouw- en onderhoudsprojecten draait het steeds vaker om een intensieve en langdurige samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dat vraagt om een doelgerichte werkwijze. Bij Coppens werken we met de Resultaatgericht Samenwerken-methodiek. Bij deze methodiek wordt iedereen betrokken. Resultaat, kwaliteit en het samen doen. Mooier nog, ook de doorlooptijd van een project en de klanttevredenheid verbetert erdoor. Iedereen die aan een project deelneemt weet op elk moment in het proces wat er speelt. En dat levert op.  
 

 

Duurzame projectaanpak
 

Maar hoe werkt Resultaatgericht Samenwerken dan? Verrassend logisch. Elk project wordt samen met de opdrachtgever en betrokken onderhoudspartners gestart. Samen bespreken we de meest optimale en duurzame aanpak van het project. De vier stappen daarnaartoe zijn:

 

1.  De opdrachtgever geeft de wensen en eisen aan.

2.  Wij voeren een conditiemeting uit.

3.  Vanuit ieders expertise worden scenario’s met kostenberekening opgesteld.

4.  Het meest ideale scenario wordt gekozen.

 

Alles wat we samen afspreken, leggen we vast in een resultaatgericht onderhoudsplan. Dit kan overigens worden bijgesteld als de periodieke inspecties en controles daar aanleiding toe geven.

 

We willen te allen tijde voorkomen dat er onverwachte overlast is voor eindgebruikers, zoals huurders, bewoners en - in het geval van zorginstellingen – cliënten. Heldere en tijdige communicatie over de omvang, verwachte duur en aanvang is daarom een vast onderdeel van onze werkwijze.

 

Met Resultaatgericht Samenwerken kiezen we bewust voor transparantie, vertrouwen in elkaar en begrip voor elkaars belangen. Voor alle deelnemende partijen zijn dit de voorwaarden die van Resultaatgericht Samenwerken een succes maken.